• Denumire Achizitie:

    Achiziție servicii ”Organizare seminare nediscriminare”

  • Data publicarii:28.01.2019
  • Data limită pentru depunerea ofertelor:5 zile de la data publicarii pe pagina
  • Modalitate ContactTelefon +40269534380, mail:apdesf@yahoo.com

Asociaţia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Fortunatis:

Beneficiar în cadrul proiectului cu titlul: ,,Dezvoltare integrata in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului"", Cod SMIS 115001, proiect finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4 - Incluziune sociala si combaterea saraciei , în calitate de achizitor, cu sediul în Loc Apoldu de Sus , strada Lunga , nr. 112, judeţul Sibiu, vă invită să depuneţi oferta şi documentele de elilgibilitate pentru achiziţia de "Organizare seminari nediscriminare ", în Oras Miercurea Sibiului , judeţul Sibiu .

Documente Necesare:


Anunt de atribuire pentru licitatia : "Servicii organizare evenimente - seminarii nediscriminare":

Pentru achizitia directa offline de "Servicii organizare evenimente - seminarii nediscriminare" in cadrul proiectului "Dezvoltare integrata in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului" cod CPV 79952000-2

Document :